Noirot Spot-D elektrický vykurovací panel

Konvekčné odovzdávanie tepla pre rýchly záhrev

Energeticky efektívne elektrické vykurovacie panely zabezpečujú klasický a vysoký pocit tepelnej pohody rovnako v nehnuteľnostiach s dobrou ako aj so slabou tepelnou izoláciou.

Vykurovací panel pri 230 V-om sieťovom napätí zabezpečí energeticky efektívne vykurovanie pomocou zabudovaného inteligentného riadenia. Elektrický radiátor a vykurovacie panely sa takmer vo všetkých prípadoch umiestňujú na bočnej stene cca 15 – 30 cm nad úrovňou podlahy. Elektrický vykurovací panel NOIROT sa dodáva s najmodernejšou vykurovacou vložkou odvetvia, ktorá garantuje bezhlučnosť (RX Silence hliníkový monoblok) a neobsahuje súčiastky, ktoré by sa rozkývali vplyvom tepelnej rozťažnosti.

Prevádzka elektrického vykurovacieho panelu Noirot

Konvekčný princíp v podstate znamená cirkulovanie vzduchu v miestnosti. Vykurovací panel pohlcuje spodnú chladnejšiu vrstvu vzduchu, zohreje ju a následne zohriaty vzduch cirkuláciou rovnomerne odovzdáva do prostredia. Okrem toho vykurovacie panely NOIROT charakterizuje aplikácia odovzdávania tepla sálaním aj konvekcie. Plocha odovzdávajúca teplo maximalizuje tepelný pocit, keďže 20 % použitej energie sa zužitkuje vo forme sálavého tepla.

Vstavaný digitálny termostat spĺňa požiadavky podľa najprísnejších predpisov EÚ, aktívne reguluje chod vykurovacieho panela, je schopný detekovať otváranie okien a dverí a poskytuje rôzne varianty programovania. Niektoré naše modely disponujú aj detektorom prítomnosti, pomocou ktorého automaticky registrujú prítomnosť osôb v miestnosti a zvýšia teplotu v interiéri.

V súčasnosti sú dostupné 2 typy vykurovacích panelov. Moderný nový typ s vykurovacou vložkou RX Silence a typ s keramickou vložkou z roku 1990 (tzv. škandinávske vykurovacie panely), ktoré sú populárne v krajinách Východnej Európy už len z dôvodu ich výhodnej ceny.

rx elektrické vykurovacie teleso

Vďaka viacnásobnému elektronickému riadeniu elektrických vykurovacích panelov sa zvýšila hranica ich životnosti a bez mechanického poškodenia majú životnosť neobmedzenú, čo predstavuje minimálne 45 – 50 rokov fungovania bez údržby. Tento ukazovateľ životnosti výrobku je viacnásobkom životnosti priemerného strojárskeho výrobku. Pre porovnanie uvádzame, že životnosť plynového kotla alebo tepelného čerpadla pri priebežnej údržbe je 10 – 12 rokov.

Za uplynulé roky sa zlepšila spotreba elektrického vykurovacieho panela a znížili sa aj náklady na prevádzkovanie. Neustály vývoj technológií (po kliknutí sem sa môžete zoznámiť s prácou výskumného centra NOIROT) a riadiacich systémov zabezpečujú, že elektrické vykurovanie je výhodnejším riešením nielen z hľadiska investičných nákladov, ale i z pohľadu nákladov na prevádzkovanie v porovnaní s klasickým vykurovaním.

SPOT-D

Elektrický vykurovací panel má široké možnosti využitia od plnohodnotného vykurovania až po doplnkové mobilné vykurovanie.

  • 500W
  • 1500W
  • 2500W
  • 1000W
  • 2000W