ÚDAJE O POSKYTOVATEĽOVI SLUŽBY

  • Názov: HEATING Solutions s.r.o.
  • Sídlo: Júliusa Lőrincza 2136/12, 929 01 Dunajská Streda
  • DIČ: 2023184845
  • IČ DPH: SK2023184845
  • IČO: 46004599
  • Orgán registrácie: Okresný súd Trnava, Vložka číslo:  26810/T
  • Názov banky: ČSOB Dunajská Streda
  • IBAN:SK60 7500 0000 0040 1288 2758
  • Telefónne číslo:+421-31-550-5551
  • E-mail: info@noirot.sk